Utarg

wrz 22, 2017 przez

Utarg, ogólna suma środków pieniężnych osiągnięta przez przedsiębiorstwo handlu detalicznego ze sprzedaży towarów w ciągu dnia (u. dzienny), tygodnia (u. tygodniowy) czy miesiąca (u. miesięczny); w praktyce pojęcie to używane jest do określenia dziennej wartości sprzedaży; równowartość sprzedaży za dłuższy okres nazywana jest obrotem.W burżuazyjnej teorii przedsiębiorstwa używa się pojęcia krzywej u.; przedstawia ona wielkość u., jaką przedsiębiorstwo może osiągnąć przy różnych cenach towaru; jest to więc krzywa popytu na towar sprzedawany przez dane przedsiębiorstwo. Za pomocą krzywej u. i krzywych kosztów wyznacza się tzw. punkt równowagi przedsiębiorstwa.

Podobne

Tagi