Ekwiwalent

wrz 20, 2017 przez

Ekwiwalent, towar wyrażający — wartość innych towarów i bezpośrednio na nie wymieniany. Każdy towar może chętne, srebro i złoto, a ostatecznie złoto (waluta złota) jako ogólny e. pieniężny. Rozwój e. stanowi prehistorię -i- pieniądza, którego dalszy rozwój doprowadza do częściowego zastąpienia e. w postaci towarowej przez znak wartości (pieniądz papierowy). Aby wymiana była ekwiwalentna od strony ilościowej , wielkość wartości nabywanego w niej towaru musi się równać wielkości wartości towaru zbywanego. Pierwotni uczestnicy wymiany towarowej byli sami bezpośrednimi producentami. Artykuły przez nich wymieniane były produktami własnej pracy każdego z nich. Na ich sporządzenie łożyli tylko pracę. „Aby zastąpić narzędzia, aby wytworzyć surowce, aby surowce te przetworzyć, wydatkowali jedynie własną siłę roboczą” (F. Engels). Chcąc zapewnić sobie warunki dalszej produkcji nie mogli oddawać produktu 10-godzinnej pracy za produkt 1 godziny pracy. Pierwotnie „…nie była możliwa inna wymiana niż taka, w której wymieniane ilości towarów mają tendencję do tego, aby w coraz większym stopniu miernikiem swym uczynić ilości pracy ucieleśnione w towarach” (F. Engels), czyli wymiana wg wartości określonej przez pracę. Zrozumiałe jest, że wymieniający zbliżali się do tej ekwiwalentności (oczywiście w granicach tolerancji) intuicyjnie. Z chwilą, gdy w wymianie zaczął pośredniczyć pieniądz kruszcowy, „…określanie wartości przez czas pracy przestało już być widoczne na powierzchni wymiany towarowej” (F. Engels), gdy zaś prosta produkcja towarowa przekształciła się w kapitalistyczną (gospodarka towarowa), doznało pewnej modyfikacji samo prawo wartości ( – prawo wartości w kapitalizmie).

Podobne

Tagi