Pracy Pośrednictwo

wrz 21, 2017 przez

Pracy Pośrednictwo, jedna z form organizacji rynku pracy, służąca do wyrównywania podaży i popytu na siłę roboczą. W Polsce p.p. zajmują się istniejące przy radach narodowych wydziały zatrudnienia; mają one wyłączne prawo pośredniczenia w zawieraniu umów o pracę, umów o naukę zawodu oraz prowadzenia tzw. clearingu pracy. Obowiązkiem pracodawców jest zgłaszanie wolnych miejsc pracy oraz informowanie o zatrudnieniu nowych pracowników. Wydziały zatrudnienia są podmiotami akcji werbunkowej do pracy w górnictwie, w przemyśle, w państwowych gospodarstwach rolnych. Do działalności wydziałów zatrudnienia należy ponadto pośrednictwo w kierowaniu do robót interwencyjnych, organizowanych w celu zatrudnienia lokalnych nadwyżek siły roboczej (zwłaszcza w okresach tzw. martwych sezonów) oraz produktywizacja nie zatrudnionych (zwłaszcza kobiet). w Polsce p.p. działa na podstawie następujących zasad: powszechności, planowości, przestrzegania interesu publicznego, sprawności i szybkości, celowości, aktywności, koordynacji p.p.

Podobne

Tagi