Przedmiot pracy

wrz 21, 2017 przez

Przedmiot pracy, wszelka materia, na którą człowiek oddziałuje w procesie produkcji za pomocą narzędzi pracy, przekształcając i przystosowując ją do swoich potrzeb. Podstawowym p.p. jest przyroda, a więc ziemia z jej bogactwami naturalnymi, woda, powietrze. Człowiek może czerpać niektóre p.p. bezpośrednio z przyrody; są to p.p. dane przez przyrodę, np. zwierzyna łowna żyjąca w stanie dzikim, lasy, złoża rud, węgla. Mogą one być po pozyskaniu bezpośrednio konsumowane lub też służyć jako p.p. w dalszej przeróbce. P.p., który został już poddany pewnej obróbce, nazywamy surowcem. Każdy surowiec jest zatem p.p., ale nie każdy p.p. jest surowcem. W dalszych fazach produkcji surowiec przekształca się w półprodukt, a następnie w wyrób gotowy. P.p., które mają decydujące znaczenie z punktu widzenia celów danej produkcji i określają charakter wyrobów gotowych, nazywane są materiałami podstawowymi. P.p. służące do nadania wyrobowi gotowemu dodatkowych właściwości określa się mianem materiałów pomocniczych.

Podobne

Tagi