Praca prosta

wrz 21, 2017 przez

Praca prosta, praca nie wymagająca specjalnego przygotowania, praca nie- kwalifikowana. Kategoria p.p. ma szczególne znaczenie z punktu widzenia mierzenia pracy. Praca ludzka może być mniej lub bardziej kwalifikowana, istnieją zawody i specjalności wymagające mniejszego lub większego przygotowania, nauki. Porównywanie pracy różnych wytwórców możliwe jest jedynie przez sprowadzenie jej do wspólnej podstawy; podstawą tą jest właśnie p.p. Praca kwalifikowana (praca złożona) traktowana jest jako uwielokrotniona p.p. Sprowadzanie pracy złożonej do p.p. odbywa się stale i na każdym kroku, w procesie wymiany towarów. „Choćby towar był produktem pracy jak najbardziej złożonej — pisze Marks — mocą swej wartości zostaje przyrównany do produktu pracy prostej i dlatego sam także reprezentuje tylko pewną ilość pracy prostej”.

Podobne

Tagi