Organizacja stanowiska pracy

wrz 21, 2017 przez

Organizacja stanowiska pracy, polega na doborze narzędzi i materiałów, powierzchni, warunków otoczenia oraz na zgrupowaniu i rozmieszczeniu tych elementów w przestrzeni względem obiektu głównego, stanowiącego przedmiot obsługi, i względem siebie samych, jak również na Określeniu metod pracy. Od o.s.p. zależy wydajność produkcji i jej jakość, bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie zmęczenia pracowników i zapewnienie im właściwych warunków pracy. Dobra o.s.p. polega na takim doborze i rozmieszczeniu rzeczowych elementów stanowiska i jego otoczenia oraz na doborze takich metod pracy, aby zadania przydzielone stanowisku roboczemu mogły być wykonane sprawnie, wydajnie i przy minimum wysiłku fizycznego i psychicznego pracownika. Pojęcia „o.s.p.” używamy w przypadku już istniejącej struktury stanowisk pracy, jak również w przypadku projektowania i rozmieszczania przyszłych stanowisk pracy.

Podobne

Tagi