Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

lip 2, 2018 przez

Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

Rynek pracy w coraz większym stopniu staje się elastyczny. W wielu zawodach zmieniamy miejsce pracy nawet kilkanaście razy w ciągu życia. Bardzo często konieczna jest zmiana miejsca zamieszkania, by móc wykonywać wyuczony zawód. Nie możemy również zapominać, że coraz bardziej poszukiwani są specjaliści w poszczególnych zawodach. Wymaga to stałego dokształcania się, co pozwala na zdobywanie nowych umiejętności w danym zawodzie.

 

Wiele osób nie bierze tego pod uwagę i nie zwiększa swojego zasobu wiedzy oraz umiejętności, co sprawia, że znacznie łatwiej mogą wypaść z rynku pracy. Kursy, dodatkowe szkolenia, pozwalają na zwiększenie swoich umiejętności zawodowych. Jest to ważne, gdyż jak wskazują badania jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiedza wyniesiona ze studiów stawała się przestarzała po okresie około dziesięciu lat po zakończeniu szkoły. Obecnie ten okres znacznie się skrócił i już po pięciu latach po zakończeniu studiów nasza wiedza wyniesiona ze szkół może nie przystawać do realiów rynku pracy.

Podobne

Tagi