Trudność pracy

wrz 22, 2017 przez

Trudność pracy, ogół wysiłku umysłowego i fizycznego ponoszonego przy wykonywaniu danej pracy. Wysiłek ten w sposób obiektywny uzależniony jest od złożoności działania (np. konieczność ciągłego, samodzielnego podejmowania decyzji), ryzyka narażania współpracowników na utratę zdrowia lub życia, potencjalnych strat majątku w przypadku nieprawidłowego wykonania powierzonych czynności, uciążliwości wykonywania danych czynności (np. natężenia mięśni) oraz warunków środowiska rzeczowego (np. praca na mrozie, hałas). Mierzenie t.p. polega na kwantyfikacji wpływu poszczególnych czynników na t.p.

Podobne

Tagi