Transakcje terminowe

wrz 22, 2017 przez

Transakcje terminowe, charakterystyczne dla gospodarki kapitalistycznej umowy kupna-sprzedaży, przy których cena (kurs) ustalana jest w momencie zawarcia umowy, a dostawa i zapłata następują w terminie późniejszym, określonym w umowie; przedmiotem t.t. są standardowe towary, głównie produkty rolne i surowce (np. pszenica, bawełna, wełna, cukier, kawa oraz metale, jak miedź, cyna, cynk), papiery wartościowe (głównie akcje wielkich przedsiębiorstw) oraz waluty zagraniczne; bywają najczęściej zawierane na termin 1- lub 3-miesięczny, a w przypadku towarów — również na dłuższe terminy. Główne giełdy towarowe, na których dokonywane są t.t., znajdują się w Londynie (kauczuk i metale), w Nowym Jorku (bawełna, metale, kawa, kauczuk), w Chicago (pszenica, kukurydza i inne artykuły rolne), w Liverpoolu i Nowym Orleanie (bawełna). Głównymi rynkami, na których dokonywane są duże t.t. dewizami, są Londyn, Nowy Jork, Zurych i Paryż. Gospodarcze znaczenie t.t. towarami polega na tym, że pozwalają one przedsiębiorstwu (hurtownikowi lub fabrykantowi) wyeliminować w pewnej mierze ze swojej kalkulacji ryzyko wynikające ze zmiany ceny danego surowca. T.t. dewizami spełniają dwojaką rolę: mogą stanowić uzupełnienie towarowej t.t., gdy cena towaru wyrażona jest w obcej walucie, oraz mogą być przedmiotem specjalnych transakcji finansowych, zwłaszcza zaś służą do eliminowania ryzyka kursowego przy udzielaniu i zaciąganiu krótkoterminowych kredytów w walucie zagranicznej.

Podobne

Tagi