Transakcja wiązana

wrz 22, 2017 przez

Transakcja wiązana (sprzedaż wiązana), umowa kupna-sprzedaży zawierana wraz z zobowiązaniem, że kontrahent dodatkowo kupi lub sprzeda inny towar, oprócz towaru, którego zasadniczo transakcja dotyczy. Zobowiązanie może dotyczyć kupującego lub sprzedającego albo obu naraz. T.w. występują w obrocie wewnętrznym, zagranicznym i w skupie. Stąd ich charakter, tj. obciążenia i korzyści wynikające z dodatkowego zobowiązania są różne i występują w różnym aspekcie po stronie kupującego lub sprzedającego. W obrocie wewnętrznym treść transakcji wiązanej wyrażać może warunek: aby kupić ilość a towaru b, kupujący zmuszony jest do nabycia c ilości nie żądanego towaru d. Tego rodzaju przymus jest bardzo skuteczny przy występującym na rynku deficycie towaru b; realizacja warunku umożliwia sprzedającemu pozbycie się trudno zbywalnego towaru d. Transakcje takie były w Polsce szeroko stosowane w okresie rozdzielnictwa towarowego. Obecnie są zakazane. W obrocie zagranicznym t.w. występują często w dwóch formach. Jedną z nich stosowaną w Polsce w okresie rozdzielnictwa towarowego omówiono wyżej. Druga tzw. transakcje kompensacyjne — polega na opatrywaniu niektórych transakcji klauzulą, uzależniającą kupno żądanego towaru od równoczesnego nabycia przez drugiego kontrahenta pewnej ilości innego towaru, np.: Polska kupi we Włoszech towar a, jeżeli Włochy kupią od Polski towar b, określonej, ekwiwalentnej wartości. Klauzula może też wyrażać wiązany obowiązek sprzedaży. Transakcje kompensacyjne mogą występować jako samodzielne, nie wiązane z innymi, gdy np, chodzi tylko o kompensacje ekwiwalentu pieniężnego z tolerancją dla asortymentu towarów. W skupie przy zakontraktowaniu dostaw wiąże się je z dostarczeniem sprzedającemu innych towarów, np. przedsiębiorstwa skupujące zobowiązują się dostarczyć rolnikom za dostawy artykułów rolnych nasion, pasz, nawozów sztucznych, węgla i ponadto wypłacić premię w gotówce za zakontraktowanie sprzedaży ponad określone minimum oraz za jakość i terminowość dostawy. W skupie t.w. stanowią swoistą formę zachęty materialnej dla rolników.

Podobne

Tagi