Sywna

wrz 21, 2017 przez

Sywna, jest to norma pracy (czasu pracy lub ilości wyrobu), której napięcie odpowiada możliwościom wykonawczym należycie kwalifikowanego i sprawnego robotnika, a więc robotnika, którego kwalifikacje i doświadczenia zawodowe są wystarczające do wykonywania przydzielonej mu pracy i który stosuje prawidłowe, sprawne metody pracy, pracuje w tempie i z intensywnością pracy uznaną za normalną dla sprawnych robotników, wykorzystuje w pełni dyspozycyjny czas pracy na wykonywanie przydzielonego zadania oraz możliwości techniczne maszyn i urządzeń. Dla robotników nie mających należytych kwalifikacji lub dla tych, którzy stosują niewłaściwe metody pracy albo pracują zbyt wolno, a także nie wykorzystują całego czasu roboczego, normy takie są normami progresywnym i. Osiągnięcie wyników pracy, określonych taką normą, wymaga od nich podnoszenia kwalifikacji zawodowych do poziomu wymaganego przez kategorię pracy oraz spełnienia wszystkich wymienionych cech, charakteryzujących należycie kwalifikowanego i sprawnego robotnika. Przekroczenie normy średnioprogresywnej i osiągnięcie wydajności wyższej niż przewiduje norma jest możliwe tylko przez robotników, których sprawność i metody pracy są przodujące, wyraźnie lepsze niż robotników przeciętnych. Norma określana jako norma średnio- progresywna jest więc wielkością liczbową średnią między możliwościami robotników przeciętnych a możliwościami robotników przodujących. W praktyce, przy wyznaczaniu norm metodą doświadczalną, pożądane jest, aby normy uznawane za średnioprogresywne były określane na podstawie rzeczywistych wyników pracy konkretnych robotników, uznawanych za należycie pracujących w swojej grupie fachowej.

Podobne

Tagi