Środki pracy

wrz 22, 2017 przez

Środki pracy, środki materialne, za pomocą których człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu przystosowania Ich do swoich potrzeb. Podstawowym ś.p. są narzędzia pracy, a oprócz nich urządzenia potrzebne przy używaniu tych narzędzi: budynki fabryczne, magazyny, drogi, kanały, linie kolejowe, środki łączności, rurociągi itd. S.p. jest także ziemia (będąca również przedmiotem pracy). Jak mówi Marks, ś.p. są to wszystkie rzeczy lub zespoły rzeczy, „…które robotnik umieszcza między sobą a przedmiotem pracy i które służą mu jako przewodniki jego oddziaływania na ten przedmiot”. Istotną cechą ś.p. — w odróżnieniu od przedmiotów pracy — jest to, że uczestniczą w wielu cyklach produkcyjnych, zachowując pierwotną postać materialną aż do momentu całkowitego zużycia się. Zużywając się tracą one stopniowo swoją wartość przenosząc ją na wytwarzany j produkt. Czynne w procesie produkcji f ś.p. występują w charakterze produkcyjnych -* środków trwałych.

Podobne

Tagi