Sezonowość

wrz 21, 2017 przez

Sezonowość, występowanie powtarzających się corocznie regularnych wahań w nasileniu działalności gospodarczej jako wynik zmian w warunkach produkcji i spożycia, wywołanych przez następujące po sobie pory roku. Szczególne nasilenie s. występuje w rolnictwie, zwłaszcza w produkcji roślinnej, następnie w transporcie (zwłaszcza wodnym) i w gałęziach przemysłu, których produkcja oparta jest na surowcach rolnych. Zmiany sezonowe w produkcji powodują z kolei wahania w zatrudnieniu. Sezonowe zmiany w produkcji i zatrudnieniu oraz wpływ klimatu na spożycie powodują odpowiednie wahania w popycie konsumentów na dobra i usługi, co ma duże znaczenie dla działalności handlowej, transportowej i turystycznej. Występujące w poszczególnych kwartałach lub miesiącach wahania sezonowe w produkcji i spożyciu ilustrują odpowiednie wskaźniki statystyczne. Przedstawiają one wielkość danego zjawiska w poszczególnych miesiącach w stosunku do miesięcznego średniego poziomu tego zjawiska w Skali rocznej. Przy obliczaniu wskaźników sezonowości konieczne jest uwzględnianie zmian nasilenia badanego zjawiska, spowodowanych przyczynami rozwoju długofalowego. Znajomość wskaźników sezonowości określonych zjawisk pozwala na właściwe przystosowanie organizacji i bieżącej działalności jednostek do zmiennych zadań i warunków pracy. Zastosowanie odpowiednich urządzeń oraz właściwej organizacji pracy stwarza możliwości łagodzenia wahań sezonowych.

Podobne

Tagi