Remanent

wrz 21, 2017 przez

Remanent: 1. w praktyce przedsiębiorstw przemysłowych — pozostałości środków materiałowych, np. surowców, półfabrykatów, produkcji w toku, gotowych wyrobów, paliw, części zapasowych, przedmiotów nietrwałych; 2. w praktyce przedsiębiorstw handlowych — czynności spisowe mające na celu ustalenie faktycznego stanu pozostałości; w tym ostatnim przypadku ściślejsze jest określenie „spis r.”. R. książkowy — stan wynikający z danych ewidencyjnych. R. faktyczny — stan ustalony w wyniku inwentaryzacji. Porównanie r. książkowego z faktycznym pozwala na ustalenie ewentualnych -mank lub superat.

Podobne

Tagi