Przedsiębiorca

wrz 21, 2017 przez

Przedsiębiorca, funkcja lub rola pełniona przez osoby lub grupy osób w życiu gospodarczym, a ściślej w procesie wytwarzania i dystrybucji dóbr lub usług, będących w danym społeczeństwie przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. Cechą wyróżniającą funkcje p. jest w społecznym odczuciu przede wszystkim motyw ich pełnienia, którym jest dążenie do wzbogacenia się przez osiąganie zysków. Drugą cechę stanowi sposób działania polegający na inwestowaniu posiadanych lub pożyczonych przez p. środków materialnych w określone przedsięwzięcie, najczęściej produkcję dóbr lub usług, na kierowaniu tym procesem produkcyjnym i sprzedaży wytworzonego produktu. Dodatnia różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (utargiem) a poniesionymi kosztami stanowi zysk p. Osiągnięcie zysku nie jest jednak pewne i wiąże się często z ryzykiem. Działalność p. może bowiem doprowadzić także do strat, które on sam pokrywa z własnych środków, gdy poniesione koszty przewyższają osiągane wpływy. Ryzyko to jest trzecią z kolei istotną cechą charakteryzującą rolę p. Za czwartą cechę natomiast można przyjąć instytucjonalną formę działalności p. Formą tą najczęściej, choć nie zawsze, bywa przedsiębiorstwo. Pojęcie i funkcja p. związane są przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, z formacjami społeczno-ekonomicznymi, opartymi na prywatnej własności środków produkcji. We wstępnym okresie rozwoju gospodarki socjalistycznej dopuszcza się do działania drobnych p. w klasycznym znaczeniu tego słowa; są nimi np. właściciele prywatnych warsztatów rzemieślniczych.

Podobne

Tagi