Praca żywa

wrz 21, 2017 przez

Praca żywa, działanie siły roboczej, celowe wydatkowanie fizycznej i umysłowej energii człowieka, ucieleśnianej stopniowo w wytwarzanym produkcie, czyli przechodzącej w formę pracy uprzedmiotowionej; praca tworząca nową wartość. P.ż. wykorzystuje w procesie produkcji przedmioty pracy i środki pracy i tworzy nowy produkt. Bez p.ż. niemożliwy jest jakikolwiek proces produkcji. Wraz z rozwojem techniki następuje wzrost wydajności p.ż.

Podobne

Tagi