Praca społeczna niezbędna

wrz 21, 2017 przez

Praca społeczna niezbędna, praca niezbędna do wytworzenia określonego towaru w przeciętnych, społecznie normalnych warunkach produkcji, tj. przy przeciętnym poziomie techniki, umiejętności i intensywności pracy. Wielkość wartości towaru zależy od ilości ucieleśnionej w nim p.s.n., nie zaś indywidualnego nakładu pracy każdego wytwórcy. Jeśli indywidualny nakład pracy danego wytwórcy przekracza nakład p.s.n., wówczas nadwyżka ta nie znajdzie na rynku „aprobaty społecznej”. W gospodarce opartej na prywatnej własności środków produkcji wytwórca ten — jeśli nie zdoła zmniejszyć odpowiednio swoich nakładów pracy — ulega ruinie. Ujawnia się w tym sprzeczność między indywidualnymi nakładami pracy a nakładami p.s.n. W ustroju socjalistycznym również występują różnice między indywidualnymi nakładami pracy poszczególnych przedsiębiorstw a nakładami p.s.n.; nie mają one jednak charakteru sprzeczności antagonistycznych i są likwidowane dzięki usprawnianiu pracy przedsiębiorstw pozostających w tyle. Wraz z rozwojem sił wytwórczych i wzrostem wydajności pracy zmniejsza się ilość p.s.n. potrzebnej do wytworzenia danego towaru.

Podobne

Tagi