Praca niezbędna

wrz 21, 2017 przez

Praca niezbędna, praca wydatkowana na wytworzenie produktów niezbędnych do utrzymania pracownika i jego rodziny, czyli reprodukcji jego siły roboczej; jest to praca wydatkowana w ciągu niezbędnego czasu pracy, której efektem jest produkt niezbędny (produkt niezbędny i produkt dodatkowy). W społeczeństwie kapitalistycznym, w którym siła robocza jest towarem, p.n. służy do odtworzenia wartości siły roboczej. W społeczeństwie socjalistycznym p.n. określana jest również mianem „pracy dla siebie”.

Podobne

Tagi