Praca konkretna

wrz 21, 2017 przez

Praca konkretna, praca określonego rodzaju, wydatkowanie siły roboczej w określonej, użytecznej formie, praca tworząca wartość użytkową towarów. Praca ludzka występuje w najrozmaitszych, jakościowo różnych, konkretnych formach; istnieją najrozmaitsze rodzaje pracy (praca krawca, szewca, tokarza itd.); różnią się one metodami, narzędziami pracy, Jak również rezultatami. Istnienie różnych rodzajów pracy ludzkiej jest wyrazem społecznego podziału pracy; wraz z jego rozwojem pogłębia się zróżnicowanie pracy, mnożą się jej konkretne formy, co idzie w parze z pojawianiem się coraz to nowych wartości użytkowych. P.k. pracowników sfery produkcji materialnej jest źródłem realnego bogactwa społecznego; w procesie produkcji przenosi ona na nowy produkt wartość zużywanych w tym procesie przedmiotów i narzędzi pracy. P.k. jest kategorią nie związaną z którymkolwiek z historycznie uwarunkowanych sposobów produkcji; jest ona — jak pisze Marks — „warunkiem istnienia człowieka, niezależnym od wszelkich ustrojów społecznych, jest wieczną, przyrodzoną koniecznością”; nie jest ona jedynym źródłem wartości użytkowych, gdyż może być wydatkowana tylko w połączeniu z siłami przyrody.

Podobne

Tagi