Outsider

wrz 21, 2017 przez

Outsider, przedsiębiorca odmawiający przystąpienia do organizacji o charakterze monopolistycznym, obejmującej większość przedsiębiorstw danej gałęzi przemysłu. O. korzysta z ograniczonej — konkurencji (m. in. z wysokich cen ustalanych przez monopol) na rynku sam nie podlegając żadnym ograniczeniom. Organizacja monopolistyczna może tolerować przedsiębiorstwo o. tylko w przypadku, gdy jest ono niewielkie. W przeciwnym razie użyje ona presji, aby skłonić o. do wstąpienia do organizacji i poddania się ograniczeniom lub doprowadzi do ruiny.

Podobne

Tagi