Normogodzina

wrz 21, 2017 przez

Normogodzina (roboczogodzina normowana), ilość pracy przewidziana wg norm do wykonania w ciągu jednej godziny zegarowej. Może się odnosić do robotnika — normowana — robotnikogodzina, do pracy maszyn i urządzeń — normowana maszynogodzina lub ogólnie do stanowiska pracy — stanowisko godzina (stanowiskonormogodzina). Przez ilość określonego rodzaju pracy, odpowiadającą jednej n., rozumie się pracę użyteczną wykonaną lub przewidzianą do wykonania w ciągu jednej godziny zegarowej przy zachowaniu następujących warunków: 1. odpowiednich kwalifikacji robotnika; 2. prawidłowo dobranych środkach pracy; 3. normatywnej szybkości i intensywności pracy robotnika; 4. technicznie i organizacyjnie racjonalnym przebiegu pracy; s. prawidłowym wykorzystaniu oddanych do dyspozycji robotnika lub obsługiwanych środków pracy (maszyn, urządzeń, narzędzi itp.); 6. pełnym wykorzystaniu normatywnego czasu pracy obsługiwanej maszyny lub urządzenia i czasu pracy robotnika. Normatywna szybkość i intensywność pracy robotnika — to szybkość i intensywność pozwalająca na systematyczną pracę w ciągu zmiany roboczej (8 lub 6 godz.) oraz na utrzymanie trwałej zdolności do pracy w zawodzie.

Podobne

Tagi