Niepewność

wrz 21, 2017 przez

Niepewność, brak możliwości ustalenia prawdopodobieństwa zaistnienia określonego zdarzenia; jeśli prawdopodobieństwo takie można obliczyć, np. na podstawie aktualnych danych, zachodzi ryzyko, które w myśl definicji jest zawsze ściśle określone i od którego zatem można się ubezpieczyć. Rozróżnienie pojęć „n.” i „ryzyko” wprowadzi! ekonomista amerykański F. H. Knight, wysuwając teorię, że zysk przedsiębiorcy kapitalistycznego wynika z ponoszenia przez niego niepewności; teoria ta, o charakterze wyraźnie apologetycznym, upadła, lecz określenie różnicy między n. a ryzykiem okazuje się niekiedy pożyteczne.

Podobne

Tagi