Narzędzia pracy

wrz 21, 2017 przez

Narzędzia pracy, podstawowy i decydujący składnik środków pracy. Formy i charakter n.p. są bardzo różnorodne: od prymitywnych narządzi kamiennych, używanych przez ludzi pierwotnych, do skomplikowanych nowoczesnych maszyn; zawsze Jednak pełnią one tę samą funkcję w procesie pracy; pośredniczą między robotnikiem a przedmiotem pracy. N.p. odgrywają olbrzymią rolę w rozwoju ludzkości. Wytworzenie i świadome posługiwanie się n.p. ukształtowało człowieka, wyodrębniło go ze świata zwierząt. Lapidarnie ujął to znany ekonomista XVIII w. B. Franklin stwierdzając, że „człowiek to zwierzę wytwarzające narzędzia”. N.p. są najbardziej dynamicznym składnikiem — sił wytwórczych. Wszelkie zmiany w produkcji i jej rozwój rozpoczynały się zawsze od modernizacji n.p. Marks silnie podkreślał znaczenie n.p. w rozwoju społeczeństwa mówiąc, że epoki gospodarcze różnią się między sobą nie tym, c o człowiek wytwarza, lecz tym, Jak wytwarza, za pomocą jakich narzędzi produkcji.

Podobne

Tagi