Modernizacja

wrz 21, 2017 przez

Modernizacja, w działalności gospodarczej pojęcie oznaczające unowocześnienie, doprowadzenie procesów gospodarczych do wymagań współczesnego postępu technicznego. W praktyce gospodarczej pojęcie „m.” odnosi się przeważnie do maszyn i urządzeń produkcyjnych. Oznacza udoskonalenie znajdujących się w eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych przez wprowadzenie zmian w ich konstrukcji. Zmiany te powodują polepszenie parametrów technicznych maszyn i przynoszą efekty ekonomiczne, przeważnie w postaci zwiększenia liczby wyrobów wytwarzanych przez daną maszynę, zmniejszenia pracochłonności, obniżki kosztów własnych produkcji, podniesienia jakości wyrobów. M. pozwala na uzyskanie efektów ekonomicznych przy stosunkowo niewielkich nakładach. M. w przeważającej liczbie przypadków polega na mechanizacji lub automatyzacji urządzeń sterowania i regulacji działania maszyny, zamianie lub wzmocnieniu jej słabych elementów, zwiększeniu jej zdolności produkcyjnej. M. zazwyczaj przeprowadza się przy okazji kolejnego kapitalnego remontu maszyny lub urządzenia produkcyjnego. Podjęcie decyzji o dokonaniu modernizacji powinno być poprzedzone rachunkiem ekonomicznym efektywności, opartym na zestawieniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych i jednostkowych kosztów własnych produkcji wyrobów wytwarzanych przez daną maszynę lub urządzenie produkcyjne. Rachunek ekonomiczny, przeprowadzany w celu stwierdzenia czy modernizacja jest opłacalna, obejmuje w tych przypadkach cztery warianty: kapitalny remont dotychczas użytkowanej maszyny, prowadzący do przywrócenia jej pierwotnego stanu, kapitalny remont połączony z modernizacją dotychczas użytkowanej maszyny, zamiana starej maszyny przez nową tego samego typu, zamiana starej maszyny na nową bardziej nowoczesną.

Podobne

Tagi