Lokalizacja

wrz 20, 2017 przez

Lokalizacja, oznaczenie miejsca, w którym ma być zrealizowana określona inwestycja; fazy l.: ogólna i szczegółowa. L. ogólna — polega na prawidłowym wyborze regionu ekonomicznego a następnie powiatu, miasta, osiedla czy miejscowości, w której ma być dokonana określona inwestycja. Podstawą l. ogólnej jest teoria rozmieszczenia sił wytwórczych oraz wynikające z niej zasady lokalizacyjne. Prawidłowy wybór l. ogólnej ułatwia krytyczna ocena kilku zestawionych z sobą wariantów l.; umożliwia to bardziej wszechstronną analizę zalet i braków poszczególnych propozycji zlokalizowania danej inwestycji. L. szczegółowa — polega na dokładnym oznaczeniu terenu realizacji danego zamierzenia inwestycyjnego oraz na ogólnym usytuowaniu inwestycji na wybranym terenie; najczęściej wiąże się to z precyzyjnym oznaczeniem działki budowlanej oraz ze sporządzeniem szkicu jej zabudowy i rozmieszczenia poszczególnych obiektów. Dla l. ogólnej i szczegółowej duże znaczenie mają należycie opracowane plany regionalne, plany rozwoju poszczególnych okręgów oraz plany urbanistyczne i plany zabudowy mniejszych osiedli lub wsi. Jedynie przy kompleksowym ujmowaniu zjawisk l., co jest najłatwiejsze na tle ogólnych planów zagospodarowania, osiąga się możliwość prawidłowego wyboru ekonomicznego i właściwego ustalenia sposobu zabudowy.

Podobne

Tagi