Fracht

wrz 20, 2017 przez

Fracht, wynagrodzenie należne przewoźnikowi za przewóz ładunków; termin używany najczęściej w transporcie morskim; mówi się też o f. kolejowym, lotniczym itp. F. za jednostkę ładunku, czyli stawka frachtowa może być taryfowa lub umówiona. W większości przypadków stosuje się w transporcie f. taryfowy. F. umówiony stosowany jest np. w żegludze nieregularnej (trampowej) i przy wynajęciu środka transportu. F. może być obliczany od odległości (np. w transporcie kolejowym, samochodowym) albo odcinkowo (za przewóz między określonymi portami, np. w transporcie morskim i lotniczym). Podstawą obliczenia f. kolejowego (przewoźnego) jest ciężar ładunku lub zajęta powierzchnia podłogi wagonu, rodzaj przesyłki, wpływający na jej klasę taryfową, taryfowa odległość przewozu, wielkość wysyłanej partii ładunku oraz szybkość dostawy (przesyłka zwyczajna, pospieszna lub ekspresowa).

Podobne

Tagi