Firmy konsultacyjne

wrz 20, 2017 przez

Firmy konsultacyjne (doradcze), zajmują się doradztwem Jako działalnością zawodową, polegającą na odpłatnym świadczeniu usług, w celu poprawy wyników pracy organizacji gospodarczych i administracyjnych. W ostatnich 20 latach w krajach uprzemysłowionych rozwinęły się f.k., które dzięki zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów i upowszechnianiu najlepszych rozwiązań przyczyniają się do poprawy wyników pracy Jednostek gospodarczych, zamawiających tego rodzaju usługi (za swoje usługi f.k. osiągają wysoką rentowność). Powstanie i rozwój f.k. wyniknęło przede wszystkim z konieczności organizowania zespołów specjalistów. Indywidualny doradca nie może bowiem podołać złożonym problemom zarządzania. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera doradztwo dla najwyższego szczebla zarządzania. Często spotykanym rozwiązaniem są małe f.k., zatrudniające do 30 osób, które współpracują ze specjalistami doraźnie angażowanymi do rozwiązania określonego zadania. Oprócz małych firm, świadczących usługi o węższym zakresie, np. w dziedzinie organizacji produkcji, marketingu, analizy wartości, powstaje coraz więcej firm dużych, mogących wykonywać usługi kompleksowe. W wielu krajach powstały stowarzyszenia doradców, np. Francuskie Stowarzyszenie Doradców Zarządzania (AFCOD) lub Brytyjski Instytut Zarządzania (BIM), w którym zarejestrowano w 1967 ok. 250 firm doradczych i ok. 500 indywidualnych doradców. Stowarzyszenia mają na celu ochronę zawodu konsultanta, opracowanie kodeksu etyki zawodowej 1 wreszcie doskonalenie doradców. Często też spełniają funkcje arbitrażowe. Pewnym odpowiednikiem f.k. są Przedsiębiorstwa Podnoszenia Wydajności Pracy w Jugosławii, tzw. Biura Inżynierskie w NRD 1 kilkanaście instytutów czechosłowackich. Zalążki f.k. powstały w ostatnim okresie w Polsce.

Podobne

Tagi