Firma

wrz 20, 2017 przez

Firma: l. nazwa przedsiębiorstwa (przemysłowego, handlowego, usługowego lub innego), prowadzonego przez osobę prawną lub fizyczną; składa się z nazwy osoby prawnej lub z imienia (pierwszej litery) i nazwiska osoby fizycznej (właściciela). Nazwa często bliżej określa formę oraz przedmiot prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności; jest ona rejestrowana, a przejęcie i używanie jej przez inne osoby chronione jest przez prawo; 2. potocznie oznacza również samo przedsiębiorstwo; 3. pojęciem tym określa się często przedsiębiorstwo produkujące wyroby dobrej jakości, cieszące się dużym zaufaniem dostawców i odbiorców, mające dobrą reputację i opinię w kraju i za granicą, którego produkcja często oparta jest na długoletniej tradycji; cechy te kształtowane są zwykle przez załogę i kierownictwo pracujące przez wiele lat w tym samym przedsiębiorstwie. W ZSRR określenie „f.” jest używane w stosunku do jednostek wielozakładowych, utworzonych w wyniku skupienia wokół wiodącego zakładu wielu mniejszych zakładów z nim współpracujących.

Podobne

Tagi