Fabryka

wrz 20, 2017 przez

FABRYKA, forma organizacji produkcji przemysłowej, której podstaw Jest praca maszyn; zakład przemysłowy, którego produkcja oparta Jest na systemie maszynowym. Cechami charakterystycznymi f. są: wysoki udział środków trwałych, oddzielenie działalności produkcyjnej od zbytu, wysoki stopień specjalizacji maszyn i pracowników. Historycznie powstanie f. oznaczało przejście od rękodzielniczej produkcji manufaktury do produkcji zmechanizowanej i stanowiło kolejny etap w rozwoju kapitalizmu; f. była wyższą od manufaktury formą kooperacji kapitalistycznej; wraz z przejściem do produkcji maszynowej, zorganizowanej w formie f., zaczął się pełny rozwój produkcji kapitalistycznej, dokonał się radykalny przewrót w stosunkach ekonomicznych. Przejście do produkcji maszynowej pozbawiło pracy wielu rzemieślników, przyczyniło się do powstania rezerwowej armii przemysłowej (rezerwowa armia pracy), wzmogło panowanie kapitału nad pracą.

Podobne

Tagi