Dyscyplina pracy

wrz 20, 2017 przez

Dyscyplina pracy, hierarchiczne podporządkowanie uczestników procesów pracy skooperowanej; polega na ustaleniu określonego porządku pracy, sprecyzowaniu obowiązków pracowników w procesie pracy oraz na podporządkowaniu czynności poszczególnych uczestników pracy dyrektywom kierującego; jest obiektywną prawidłowością wszelkiej pracy zespołowej; oznacza zarówno podporządkowanie ustalonym z góry normom prawnym i zwyczajowo przyjętym regułom zachowania się, jak też bieżąco wydawanym poleceniom kierowników pracy. Każdemu ustrojowi społecznemu właściwa jest swoista dla niego d.p. W ustroju kapitalistycznym d.p., oparta na przymusie ekonomicznym, jest jednym z narzędzi wyzysku ludzi pracy. Ustrój socjalistyczny tworzy nową d.p., opartą na świadomym współdziałaniu i współzawodnictwie pracowników, służącą rozwojowi sił wytwórczych. Kształtowanie socjalistycznej d.p. jest procesem długotrwałym, który toruje sobie drogę w miarę przemian następujących w świadomości pracowników. Główną metodą utrwalania socjalistycznej d.p. jest stosowanie, oprócz norm prawnych, bodźców moralnego i materialnego zainteresowania.

Podobne

Tagi