Deputat

wrz 20, 2017 przez

Deputat, świadczenie w naturze na rzecz pracownika udzielane przez zakłady pracy oprócz i niezależnie od wynagrodzenia za pracę. Najczęściej spotykane d.: przydział węgla, cukru. W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej, d. odgrywały istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb załóg przemysłowych. W późniejszym okresie rola d. uległa stopniowemu ograniczeniu przez włączenie ich do płac. Obecnie d. odgrywają marginesową rolę i są stosowane tylko w niektórych gałęziach przemysłu. Podstawą prawną przyznawania d. są zwykle układy zbiorowe pracy.

Podobne

Tagi