Branża

wrz 19, 2017 przez

Branża, zbiorowość niższego rzędu niż gałąź gospodarki narodowej, obejmująca wyroby (bądź zakłady produkujące te wyroby) zbliżone pod względem technologicznym, surowcowym, przeznaczenia i in. W klasyfikacji gospodarki narodowej, wszystkie rodzaje zakładów pracy sklasyfikowano w 343 b., zgrupowanych w 86 gałęziach. Zakłady przemysłowe sklasyfikowano w 24 gałęziach przemysłu. Kolejność b. ustalono na podstawie ogólnego kryterium przechodzenia od surowców i półfabrykatów do produktów o coraz wyższym stopniu przerobu. Podział gospodarki narodowej na b. ma na celu potrzeby rozwoju planowania branżowego oraz współpracy i koordynacji gospodarczej prowadzonej przez branżowe zjednoczenia wiodące, a także rozwoju badań współzależności międzygałęziowych na zasadzie zgodności klasyfikacji podmiotowej (zakładów pracy) i przedmiotowej (wyrobów i usług). Poza tym podział branżowy stanowi podstawę określania zmian w strukturze poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej oraz stopnia specjalizacji przedsiębiorstw.

Podobne

Tagi