Bonus

wrz 19, 2017 przez

Bonus, dodatkowy, poza dywidendą, podział nadwyżek pomiędzy akcjonariuszy w spółkach akcyjnych w razie osiągnięcia wyjątkowo wysokich zysków za dany rok operacyjny; stosowany Jest w celu uniknięcia wypłaty nienormalnie wysokiej dywidendy, która nie mogłaby być utrzymana w latach następnych, a co mogłoby mieć wpływ na kursy akcji danej spółki; ma także na celu nieujawnianie szerszemu ogółowi faktu nadmiernych zysków (wysokość dywidend Jest zwykle publikowana). B. może być również realizowany w formie zwiększenia kapitału akcyjnego i wydania akcjonariuszom gratisowo dodatkowych akcji.

Podobne

Tagi