Bonifikata

wrz 19, 2017 przez

Bonifikata: 1. zniżka ustalonej ceny sprzedaży towarów, robót lub usług, przyznawana przez dostawcę Już po dokonaniu transakcji, na skutek reklamacji odbiorcy, np. z powodu stwierdzonych wad, nieodpowiedniego gatunku, braków ilościowych; 2. obniżenie przez bank Już obliczonego oprocentowania kredytu przez zastosowanie niższej stopy procentowej lub wzięcie pod uwagę wcześniejszej niż przewidywała umowa spłaty zadłużenia.

Podobne

Tagi