Bojkot

wrz 19, 2017 przez

Bojkot, metoda walki ekonomicznej lub politycznej, polegająca na zupełnym lub częściowym zerwaniu stosunków z określoną organizacją, państwem lub osobą w celu wywarcia nacisku lub wyrażenia protestu. B. przedsiębiorstwa przez robotników wyraża się w niepodejmowaniu pracy u właściciela przedsiębiorstwa, który nie dopełnia warunków umowy lub narusza uprawnienia robotników. B. Jest także formą walki politycznej i gospodarczej między różnymi krajami.

Podobne

Tagi