Bartel | 19.05.2012

Vanessa-Hudgens.pl jest nieoficjalną stroną fanów i nie jest powiązana z Vanessą Anne Hudgens lub jej managementem. Posiadamy pewne czynniki umożliwiające kontakt z Panną Hudgens, jednak są one ogólnie dostępne dla fanów artystki. Jest to strona non-profit i nie zamierzamy naruszać praw autorskich w żaden sposób. Zawartość strony jest chroniona prawami autorskimi należącymi do administracji, chyba że zaznaczono inaczej. Fotografie, dźwięki i widea należą do ich prawnych właścicieli. Nie naruszono praw autorskich w żaden sposób, jeżeli masz pytania lub zażalenia skontaktuj się z administracją.

Vanessa-Hudgens.pl jest tylko stroną fanowską. Nie jesteśmy Vanessą Hudgens. Nie posiadamy jej e-maila lub adresu domowego. Prosimy o nie przesyłanie do nas wiadomości dla Vanessy, jeżeli nie zostaniecie wyraźnie o to poproszeni. Jesteśmy tylko fanami amerykańskiej artystki.

Poprzez wizytę na Vanessa-Hudgens.pl, zgadzasz się na poniższe reguły. Nieznajomość tych reguł, nie zwalnia z odpowiedzialności.

1. Zobowiązujesz się nie grozić, nękać, wymuszać lub oskarżać administratorów strony, bez względu na powód, nawet jeśli myślisz iż masz prawo to robić.

2. Zgadzasz się na niełączenie z administratorami treści zamieszczonych na stronie.

3. Zobowiązujesz się nie kopiować treści zamieszczonych na stronie.

4. Jeśli nie podano inaczej, administracja nie rości sobie praw do niczego zamieszczonego na stronie.

5. Administracja świadomie nie zamierza naruszać lub wykorzystywać praw autorskich lub praw własności intelektualnej każdej jednostki.

6. Wszystkie treści, obrazy, filmy, dźwięki, zdjęcia itp. są wykorzystywane w celach promocyjnych.

7. Administracja nie rości sobie żadnych połączeń biznesowych z osobami publicznymi lub innymi podmiotami wymienionymi na stronie.

8. Jest to strona tworzona przez fanów i administracja nie zamierza kompensować jakiejkolwiek części tej strony w żaden sposób.

9. Niniejsza strona może zawierać materiały nie odpowiednie dla niektórych odwiedzających.

10. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany tejże strony w dowolnym momencie.

11. Powyższe warunki obowiązują w całej witrynie i dotyczą wszystkich treści.